Second Terminal Examination : Second Terminal Examination..read More.. | Second Terminal Examination : Second Terminal Examination..read More.. | Second Terminal Examination : Second Terminal Examination..read More.. |

Notice

 • 17Aswin

  Second Terminal Examination

  शिक्षक वर्ग परीक्षा नजिकिँदै गरेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूले परीक्षामा पालना गर्नुपर्ने नियमहरु साथै परीक्षामा आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू विद्यार्थी स्वयंले ल्याउनु पर्ने कुरा सुसूचित गराइदिनु हुन अनुरोध.....

  2080-06-17

 • 16Aswin

  Second Terminal Examination

  .....

  2080-06-16

 • 15Aswin

  Second Terminal Examination

  .....

  2080-06-15

More Notices

Testimonials


Connect with us

Simply Follow, Like or Connect with us